www.wojciechprzybylowicz.pl

"Pasja"
Bóg nie zszedł na ziemię, aby cierpienie znieść czy wyjaśnić, lecz, aby je napełnić swoją obecnością.
Paul Claudel
Kimże musi być człowiek, skoro Syn Boży płaci najwyższą cenę za jego godność.
Jan Paweł II

 

ON Jezus, gdybyś GO poprosił aby zbawił Twoją duszę, mógłby to zrobić jeszcze raz.

„Oto człowiek”
Taki co wydaje
Taki co oskarża
I taki co broni
Taki co skazuje
Taki co rany zadaje
I taki co jest raniony
Jest i obojętny

Do tej chwili
Przelały się wieki historii
I człowiek ciągle jest taki sam
Zdegenerowany sadysta
Wymyślił koronę cierniową
Dziś kij baseball-owy

Uwierzyć człowiekowi
Zmasakrowanemu
Zawieszonemu na krzyżu
Z mocy prawa skazanemu
To zwyciężyć siebie
Uwierzyć takiemu Bogu
To czekać na słowa
– „ ...ze mną będziesz”

Żaden człowiek
Biorący jakikolwiek udział
W ukrzyżowaniu Jezusa
Nie był w stanie uwierzyć
Że to jest Syn Boży
Nie mógł uwierzyć
W Jego zmartwychwstanie

Do tej chwili
Jeśli jesteś Mesjaszem
To zejdź z krzyża
Uwolnij się
Tego chciał Judasz
Tego chciał Kajfasz
Tego chcemy my wszyscy

Pasja to oddanie swojego życia
Bogu Ojcu i ludziom
Przyjęcia cierpienia z rąk Bożych
Nawet gdy je zadaje człowiek
I przemienienia cierpienia we własny dar