www.wojciechprzybylowicz.pl

"Najświętsza Matko"

Najświętsza Matko
Bogiem sławiona
Królowo Niebios
Jedyna Matko całej ludzkości

Bohaterko spod Krzyża
Madonno Częstochowska
Najświętsza Matko z Lourdes i Fatimy
Najświętsza Matko z Medjugorie
Najświętsza Matko z Garabandal i Guadalupe
Nasza Królowo z polskim Orłem z Lichenia
Najświętsza Mario
W każdym ziemskim objawieniu
I w każdym obrazie
Matko miłości i pokoju z Katynia
Matko w której Słowo stało się Ciałem

Na kolanach w pokorze
Daję Ci każdą kroplę miłości mego serca
Rzucam się w otwarte Twoje ramiona
Tulę się do Ciebie
Pod płaszczem Twej Opatrzności

Proszę Cię powiększ moją miłość do Jezusa
Uczyń mnie narzędziem Jego Miłości
Wznieć pragnienie bycia z Tobą
Wzmocnij moją wiarę
Miłość i nadzieję
Nie patrz na moją niedoskonałość
Małość i nicość
Bierz mnie teraz z moją wolą
Odosobnieniem cierpieniem i problemami
Z moją ułomnością i grzechami
Uczyń mnie ofiarą pragnienia
Twojego Niepokalanego Serca
Bądź moją Matką
Prowadzącą mnie za rączkę do Jezusa
Niech Twój różaniec zwiąże szatana
Uwolni nas od Belzebuba
I prowadzi ludzkość do Jezusa Króla
Naszego Pana
W Tobie jest cała moja nadzieja
Ufność i chluba