www.wojciechprzybylowicz.pl

Podziękowanie

Dziękuję mojemu przyjacielowi, wspaniałemu artyście Wiktorowi, za piękne pełne symboli, opracowanie graficzne mojego zamysłu duchowego, odnoszącego się do Świąt Bożego Narodzenia w 2015 roku.

Wiktorze, po mistrzowsku przedstawiłeś kamienny zimny pusty żłobek, tak jak są kamienne i zimne serca niektórych ludzi bez Boga. To kamienne koryto czeka na wypełnienie Miłością Bożą i ludzką. Tomikami poezji skierowuję uwagę na służbę Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi  -  na służbę  Miłości.

Nad tym pustym żłobkiem gwiazda w pełnym blasku w kształcie krzyża, zapowiadająca Miłość Boga do nas: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że przysłał swego Syna, który oddał dobrowolnie swoje życie za nas”. Swoją grafiką zobrazowałeś ważną dla mnie myśl, że miłość jest ponadczasowa i przekracza granice tego świata. Jest darem i wyrazem boskości.

Dziękuję Ci Wiktorze, za wspaniały projekt.

Wojciech Przybyłowicz