www.wojciechprzybylowicz.pl

"Przegrana i zwycięstwo"

„Dana Mu jest wszelka władza
w niebie i na ziemi”
(MT 28,18)

Uległy
Obnażony
Opuszczony
Zdradzony
Samotny

Bezlito¶nie
Zmasakrowany
Jako człowiek
Przegrany

Nasz Pan i Wybawca
Zwyciężył ¶mierć
I szatana

Największe wydarzenie wszech¶wiata
Bóg pokonany i niezwyciężony
Zmartwychwstały
Sercem miło¶ci
Ludzko¶ć oplata