www.wojciechprzybylowicz.pl

"Wieczór wigilijny"

Bardzo ważna
jest rodzinna wigilia.
Łamanie się opłatkiem i życzenia.
Wspólne przy stole rozmowy
i kolęd śpiewanie.

W wigilii łączą się
rodzinne korzenie
Boga narodzenie
i zmartwychwstanie.

Gdziekolwiek będziesz
na ziemskim globie
wspomnienia rodzinnych wigilii
będą towarzyszyć tobie.

Przypomną ci twoje
dzieciństwo, młodość
- w rodzinie ucztowanie
i rodzinne przemijanie.

Zanim weźmiesz opłatek do ręki
zastanów się,
czy wszystkim wybaczyłeś,
co dobrego zrobiłeś,
a w czym zawiniłeś.

Popatrz siedzącym w twarze
i zapamiętaj je dobrze,
bo wieczerza wigilijna
raz do roku się zdarza.

W tym samym gronie rodzinnym
rzadko się powtarza...