www.wojciechprzybylowicz.pl
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. II Lubelskie Dni Wirusologiczne

W dniach 22-24 września 2010 r odbyła się w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym "Energetyk" w Nałęczowie międzynarodowa konferencja naukowa pt. II Lubelskie Dni Wirusologiczne. Konferencję zorganizował Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Wirusologiczne. Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem władz Uczelni odbyło się w Sali Balowej Pałacu Małachowskich. Po części oficjalnej i referatach inaugurujących konferencję miała miejsce część artystyczna. Składał się na nią występ Małgorzaty i Waldemara Zimnickich z repertuarem zatytułowanym „Pod niebem Paryża”. W dźwięki przepięknej muzyki wkomponowane były wiersze Wojciecha Przybyłowicza w wykonaniu autora, który z pasją czytał swoje najpiękniejsze wiersze o miłości.

Serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Przybyłowiczowi za uświetnienie części artystycznej.

Prof.zw.dr hab.n.med.
Małgorzata Anna Polz-Dacewicz

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg