www.wojciechprzybylowicz.pl

"Zamknięty w skrzyni"
Przebaczenie jest dowodem, że miłość jest większa od zła

Myślisz że wierzysz
Że kochasz Jezusa niewidzialnego
Do którego mówisz
„ …i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy”
Jeśli nie żyjesz w zgodzie ze swoimi bliskimi – widzialnymi
To jaka jest twoja wiara
Żyjesz w grzechu

Myślisz że żyjesz w szczęściu
Jesteś bogaty masz mieszkanie
Pieniądze pracę zdrowie
I nie musisz być pogodzony ze swoim „bratem”

Po pięknej pogodzie przyjdą dni deszczowe
Dadzą ci czas na retrospekcję

Wtedy przejrzysz
Zobaczysz że zamknąłeś się w czarnej stalowej skrzyni
Bez okien z zaryglowanymi drzwiami

Przypomnisz sobie że byłeś bezgranicznie kochany
Nie z musu ale dlatego że chcieli cię kochać
Z potrzeby własnej miłości do ciebie

Oni nad tobą ubolewali że
Zamknąłeś się przed nimi w żelaznej skrzyni

Zaczniesz pukać
Aby ktoś ci otworzył zaryglowane drzwi
Czy wtedy cię usłyszą
Może bliskich już nie będzie w pobliżu
Zostaniesz sam w zamkniętej skrzyni
I może wtedy gorzko zapłaczesz