www.wojciechprzybylowicz.pl

"Piękno niezgłębionej miłości"

"Poza Bogiem nie ma piękna
ani wielkości" (św. Faustyna)

Osiemnaście godzin wymyślnych tortur
W tym sześciu siepaczy biło biczami Jego ciało
Na zmianę przez około 45 minut
Dobrowolnie poddał się biczowaniu torturowaniu
Dla ciebie i za ciebie
Aż do śmierci na krzyżu
Aby Cię zbawić

Spróbuj choć raz odczuć na swoim ciele
Bicz zakończony kulkami ołowianymi
Wyszarpującymi ciało z kości
Zastanów się czy byś wytrzymał
Spróbuj choć raz przeżyć Drogę Krzyżową
Wczuj się w cierpienie
Kontempluj Jego mękę

Wyjmij każdy cierń
Zajrzyj w każdą ranę
Wejdź w jej wnętrze
Dotrzyj do źródła z którego krew wypływa
Zniekształcone skatowane oblicze
Otrzyj z ran i brudu
Otrzyj z plwocin

Spod skatowanej warstwy
Wynurzy ci się samo piękno

Ostateczne piękno Miłości
Aż do śmierci na krzyżu

Piękno niezgłębionej miłości do człowieka
Silniejszej od zła każdego