www.wojciechprzybylowicz.pl

"Ja chcę cieszyć się życiem"

ja chcę żyć
cieszyć się
radować
tańczyć
¶piewać

boję się bólu
boję się cierpień

nie wytrzymam
z powodu krzyża
poniżeń
upodleń mojej godno¶ci

boję się że upadnę
nie udĽwignę

ja nie chcę krzyża
nie dawaj mi krzyża
ja chcę kochać
i być kochanym
być bogatym i uważanym

odrzucam krzyż
odrzucam każdy ból

ja pragnę korzystać z życia

nie mogę patrzeć
na ludzkie cierpienie
samemu cierpieć
jest ponad moje siły

nie nakładaj na mnie krzyża
bólu i cierpień

proszę cię uchroń mnie
od krzyża

***

dziecko moje
rozumiem twoje lęki
też się lękałem
nie kochałem cierpienia ale ciebie
krzyż to mój znak miło¶ci
to życie dla człowieka

ja niosę twój krzyż
i ciebie też
kocham cię ponad wszystko
czy teraz mi uwierzysz