www.wojciechprzybylowicz.pl

"Ojcze nasz"
Grzech wszelkich grzechów,
grzech niszczący każdy raj i niebo:
nie uznawać Ojca. Ojciec jest środkiem,
drzewem dającym życie wszystkiemu.
ELMAR GRUBER

Ojcostwo duchowe jest ważniejsze
od fizycznego.
ABP STANISŁAW WIELGUS

Wszyscy pochodzimy z jednego genu.
(DZISIEJSZA NAUKA)

Jeśli jest się ojcem, to nie ma od ojcostwa
urlopu.

 

Ojcze mój twój nasz
W Nim swój początek i koniec
Brata i siostrę
Przyjaciela i kolegę masz
W Ojcze nasz zawarte jest wszystko
Z Ojcze nasz możesz żyć i umierać
Możesz z NIM rozmawiać w każdy czas

Ojciec nasz jest najważniejszy
Poza nim wszystko jest poza domem życia
Jego ojcostwo czyni mnie i ciebie
Nas wszystkich braćmi
W tym związku ludzkości obecny jest ON OJCIEC
Dzięki Niemu czuję że każde stworzenie
Tworzy ze mną wspólnotę
On jest Ojcem moim wszechświata i wszechrzeczy

Wołanie Ojcze nasz jest głosem natury ludzkiej
Pozostała w nas natura dziecka Bożego
Skażona ale niezniszczona
Kiedy nam się źle dzieje za mało mamy Ojca naszego
Przerwaliśmy relację z naszym Początkiem
Wlecieliśmy w pustą przestrzeń samotności

Kto potrafi modlić się Ojcze
Ten otwiera sobie możliwości dojścia do poznania
Własnej istoty biorącej początek z Ojca
Początku wszystkich i wszystkiego

Ojcze Ty jesteś moim niebem i zbawieniem już tutaj
Bez Ciebie jestem niczym nieskończenie a z Tobą wszystkim
Ojcze „Tylko Tyś jest Święty”
„Przyjdź królestwo Twoje”
Abyśmy wszyscy zamieszkali w Twoim domu
Jesteś naszym Ojcem wieczności
Twoje panowanie jest darem i naszym rajem.